Verkoopsvoorwaarden

PRIJZEN
Prijzen op de website zijn steeds de op moment van bestelling geldende prijzen en worden weergegeven in euro’s. PFA behoudt zich het recht deze prijzen te herzien, afhankelijk van seizoen, beschikbaarheid en maat van de dieren. Prijswijzigingen zijn pas van toepassing wanneer de prijs op onze website ook effectief is aangepast. Kleine wijzigingen worden niet gecommuniceerd. Grote veranderingen worden steeds per mail meegedeeld aan de klanten. Alle vermelde prijzen zijn prijzen excl. BTW.

FOTO’S
De foto’s op de website zijn een visueel hulpmiddel om het bestellen gemakkelijker te maken. Deze zijn echter in geen enkel geval bindend voor hoe het die er uiteindelijk uit zal zien. Binnen een soort kunnen kleuren en morfologie afwijken van het op de foto weergegeven dier (bvb. Jeugdkleed, paarkleuren, etc.). Het niet overeenstemmen van de kleur van het dier met de op de website weergegeven foto zal dan ook geen aanleiding kunnen geven tot het terugbetalen van het geleverde dier, met uitzondering van dieren waarbij een specifieke kleur wordt omschreven (bvb. Albino).

BESTELLING/MINIMUM AFNAME
Bestellingen gebeuren bij voorkeur via onze website (http://www.pfa-trade.be). Deze wordt aangepast naar de actuele voorraad (5% foutenmarge wordt voorzien) en geeft de juiste maat en prijs van de dieren weer. Afwijkende bestelmethodes (telefonisch, e-mail, SAP,...) worden toegestaan. De bestelling zal in dit laatste geval worden aangepast naar gelang beschikbaarheid. 
Bestellingen worden gegarandeerd indien ze ons ten laatste maandag voor 12u bereiken. Bestellingen die later toekomen worden afhankelijk van de aard van de bestelling alsnog voor diezelfde week verwerkt, of, indien een groot aantal artikels niet meer kan voorzien worden (in verband met externe leveringen of voorbereiding van de dieren), automatisch doorgeschoven naar de week nadien. De klant wordt hier niet automatisch van verwittigd, maar kan hier uiteraard wel naar informeren.

Voor België is de levering gratis vanaf een bestelorder vanaf €250 excl. BTW. Voor Nederland en Luxemburg is de levering gratis vanaf een bestelbedrag van €300 excl. BTW. Voor andere landen wordt dit gratis leverbedrag bepaald op aanvraag. Wanneer het franco bedrag niet wordt bereikt zal een leveringskost worden bijgevoegd afhankelijk van het bestelbedrag (zie FAQ).
Voor klanten die in meerdere keren bestellen geldt het totale bestelbedrag voor het moment van levering (alle aparte bestellingen worden samengeteld). De klant wordt op onze website attent gemaakt van deze leverkost. 

BESCHIKBAARHEID:
De dieren die getoond worden op de website zijn normaal gesproken voorradig. Gezien het grote aantal referenties, kan hierop echter een 5% foutenmarge zitten. Bovendien werken we met levende dieren. Uw bestelling wordt maximaal 1 dag voor uitlevering verpakt. In tussentijd kan er heel veel gebeuren. Dieren kunnen ziek worden, overlijden of verkocht worden aan klanten die ter plekke komen afhalen. Dieren worden immers niet specifiek gereserveerd (dit is praktisch onhaalbaar) tenzij het uitdrukkelijk werd beloofd. Wij kunnen dus nooit 100% zekerheid bieden over de beschikbaarheid op het moment van bestellen versus beschikbaarheid op het moment van inpakken. Let daarom steeds op met beloftes aan klanten om teleurstellingen te vermijden.
Speciale vragen mogen altijd gesteld worden. PFA-trade BV zal steeds zijn uiterste best doen om aan deze vragen te voldoen, maar met levende dieren is de uitkomst nooit volkomen zeker. 

VERPAKKING:
Vissen en diepvriesvoeding worden verpakt in polystyreen dozen. Deze polystyreen dozen zijn retourdozen. Wanneer er wordt opgemerkt dat deze niet systematisch retour komen, zullen deze worden aangerekend. 
Knaagdieren worden in transportboxen vervoerd. Vogels in houten vogelkooien Ook deze boxen en kooien dienen te worden geretourneerd aan de chauffeur bij de eerst volgende levering. Onze chauffeur kan wegens plaatsgebrek vragen een aantal boxen achter te laten voor de volgende levering.
Wanneer transportboxen uiteindelijk niet meer retour komen of dermate worden beschadigd dat ze onbruikbaar worden, zal een kost van €15/box worden aangerekend.

AFHALEN:
Afhalen bij Passion for Animals is mogelijk, doch uitsluitend na afspraak. Voor afhalingen is geen minimumorderbedrag van toepassing. Hou er wel rekening mee dat wij niet alles op voorraad hebben op de site te Wommelgem. Gelieve ook steeds op voorhand te verwittigen, zodat wij kunnen garanderen dat er iemand aanwezig is die u kan helpen.

LEVERING:
België wordt steeds beleverd volgens een vast routeschema op route van de chauffeur. Alle leveringen gebeuren op donderdag en vrijdag, doorgaans volgens onderstaande schema:
Donderdag: Regio Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Brussel, Limburg en Luik
Vrijdag: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Henegouwen, Namen
De provincie Luxemburg wordt donderdag of vrijdag toegevoegd afhankelijk van de drukte op de routes.

Voor klanten die op een grensgebied van een geografische regio liggen, kan de vaste leverdag toch afwijken van de hierboven beschreven routes. Wegens drukte, feestdagen of uitzonderlijke omstandigheden kunnen deze leverrondes afwijken van het hierboven beschreven schema.

BETALING:
Betaling gebeurd volgens afspraak, in regel per overschrijving na levering. Op de factuur staat steeds de vervaldatum vermeld. Wanneer andere afspraken in verband met betalingen worden gemaakt, (bvb. Cash betaling aan de chauffeur), dient deze steeds gerespecteerd te worden.
Bij te late betaling zal worden aangemaand de betaling alsnog recht te zetten. Wanneer na drie aanmaningen betaling uitblijft zullen conform onze factuurvoorwaarden kosten in rekening worden gebracht en wordt het dossier overgemaakt aan een incassobureau. Eens de invorderingsprocedure via het incassobureau is opgestart, dienen de extra kosten altijd betaald te worden in supplement op het openstaande saldo.
Bij openstaande, vervallen facturen behoudt PFA-Trade BV zich het recht nieuwe bestellingen niet uit te leveren tot het saldo is voldaan. Op dat moment kunnen nieuwe betalingsvoorwaarden worden afgesproken.
PFA-Trade BV blijft eigenaar van alle geleverde goederen tot deze zijn betaald. Wanneer een klant niet betaald, behoudt PFA-Trade BV zich dus het recht de geleverde dieren/goederen terug op te halen.

KLACHTEN/GARANTIES:
Kwaliteitsklachten bij levering dienen ons te bereiken binnen de 24u na levering. Gelieve deze klachten via e-mail (info@pfa-trade.be) door te geven. Vermeld steeds duidelijk wat het probleem is en probeer te staven met duidelijke foto’s in geval van sterfte of ziekte.
Voor vissen geldt een garantieperiode van 5 dagen. Klachten die ons bereiken voor het verstrijken van deze garantieperiode zullen onder garantie behandeld worden in samenspraak met de klant. Klachten die ons later bereiken vallen buiten garantie. Uiteraard zullen we de klant met raad en daad bijstaan, maar de garanties op terugbetaling komen op dit moment uiteraard te vervallen.
Voor knaagdieren bedraagt de garantieperiode 5 dagen na levering. Binnen deze periode worden dieren geruild of gecrediteerd. Na 5 dagen wordt geval per geval bekeken hoe wij de klant het beste kunnen helpen. Gelieve steeds een foto te sturen via e-mail (info@pfa-trade.be) van het probleem dat het dier ondervindt. Terugbetalingen van dieren na deze 5 dagen is niet meer mogelijk, tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen (genetische afwijking of aandoening die tijdens de garantieperiode werd gemeld). Gedrag van een dier geeft nooit recht op garantie.
Voor vogels geldt een garantieperiode van 5 dagen. Binnen deze periode worden de dieren gecrediteerd. Klachten dienen ons steeds binnen deze periode van 5 dagen te bereiken. Klachten die ons later bereiken kunnen nooit aanleiding geven tot terugbetaling van het dier. 
Voor reptielen geldt een garantieperiode van 5 dagen na levering. Klachten dienen ons binnen deze periode te bereiken. Latere klachten kunnen in geen geval aanleiding geven tot het terugbetalen van het dier. De klant zal uiteraard wel met raad en daad worden bijgestaan om ontstane problemen te proberen vermijden. 

De klant wordt geacht zelf de nodige kennis te hebben om de aangekocht dieren te verzorgen (of om info te vagen over hoe dit te doen). Het fout huisvesten van de aangekochte dieren kan nooit aanleiding geven tot terugbetalingen, zelfs niet wanneer dit problemen geeft die binnen de hierboven vermeldde garantieperiode ontstaan. 

Wanneer een dier reeds verkocht is binnen de hierboven beschreven garantieperiode en bijgevolg reeds naar de eindgebruiker is verhuisd, komt de door PFA-Trade BV aangeboden garantie te vervallen. Bij verkoop wordt er vanuit gegaan dat de winkelmedewerker die de verkoop doet het dier als gezond beschouwd en fit voor de verhuis verklaard en bijgevolg dus ook daarmee aangeeft dat het dier gezond en zonder gebreken in de winkel werd afgeleverd door PFA-Trade BV. De garantie die de winkel biedt aan de klant, valt buiten de verantwoordelijkheid van PFA-Trade BV.

Wanneer een externe dierenarts wordt gecontacteerd, kunnen deze kosten nooit verhaald worden op PFA-Trade BV. 

RETOURS:
Dieren kunnen geretourneerd worden, maar dit dient per e-mail of telefonisch aan PFA-Trade BV gemeld te worden. Vermeld hierbij de symptomen en/of reden van retour. Retourdieren dienen van een gezondheidsboekje vergezeld te zijn (indien het dier er één heeft). Behandelingen zijn gratis indien het een probleem betreft dat tijdens de garantieperiode van 5 dagen werd gemeld, maar zijn betalend indien de retour van het dier buiten de garantieperiode van 5 dagen werd gemeld. Retourneren is enkel mogelijk bij een nieuwe levering (chauffeurs kunnen niet langskomen buiten de leverrondes om).

Wanneer dieren niet genezen of sterven tijdens hun behandelingsperiode kan PFA hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Wanneer dit gebeurt binnen de 5 dagen na levering van het dier valt dit vanzelfsprekend onder de garantieperiode en zal het dier gecrediteerd worden. 
Genetische afwijkingen vallen steeds onder garantie. Gedragsafwijkingen vallen niet onder garantie.

OVERIGE BEMERKINGEN:
Bij het plaatsen van een bestelling bij PFA-Trade BV, gaat de klant automatisch akkoord met deze verkoopsvoorwaarden en zal dus zowel PFA-Trade BV en de klant dus aan de hier gestelde voorwaarden moeten voldoen.

Webshop powered by Marcando